If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Tutkimusalat: Antiikin filosofia ja estetiikka; uusplatonismi; Platon; Aristoteles; Plotinos; Proklos; antiikin kirjallisuus; antiikin ja keskiajan kristillinen estetiikka; Hegel; estetiikan historia; suomalainen ja pohjoismainen estetiikka; Porthan; Snellman; Laurila; Hirn.

Opetuksen aihepiirit: Estetiikan historia; antiikin estetiikka; 1700-luvun estetiikka; moderni estetiikka; suomalainen estetiikka; Hegelin estetiikka; proseminaari; praktikumi; orientoivat opinnot; Finnish aesthetics.

Opetukseen liittyvät tenttivastuut: Estetiikan perusteet; estetiikan historia; nykyestetiikka; taidekritiikki; ympäristöestetiikka; taidemaailman rakenteet ja toimijat; art theory and criticism; estetiikan aineopinnot (taidefilosofian linja).

 

External positions

Dosentti, University of Turku

2007 → …

Fields of Science

  • 611 Philosophy
  • 6122 Literature studies
  • 6160 Other humanities