Outi Salminen
1996 …2024

Research activity per year

Personal profile

Description of research and teaching

ANSIOLUETTELO, dosentti Outi Salminen

 

Tutkinnot 

 

ylioppilastutkinto (Alahärmän lukio) 31.5.1984

farmaseutin tutkinto (Helsingin yliopisto) 4.6.1987

proviisorin tutkinto (Helsingin yliopisto) 16.5.1991, pääaine farmakologia

farmasian lisensiaatti (Helsingin yliopisto) 18.9.1998

farmasian tohtori (Helsingin yliopisto) 16.9. 2000

Pääaine farmakologia erinomaiset tiedot (3/3), 20 ov biokemian ja genetiikan opintoja

Väitöskirja “Effects of nicotine on dopaminergic neurotransmission and expression of Fos protein” arvosanalla eximia cum laude approbatur

 

farmakologian dosentti (Helsingin Yliopisto) 19.6.2008

 

Nykyinen toimi:

Yliopistonlehtori 1.1.2010 - toistaiseksi

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, farmakologian ja toksikologian osasto

 

Helsingin yliopiston Opettajien Akatemian jäsen vuodesta 2014

 

Aikaisemmat toimet

Yliopistonlehtori (mvs.) 1.9. – 31.12.2009

Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, farmakologian ja toksikologian osasto

 

Hallinnon koordinaattori

Protein Kinase Research-EU projekti, Farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto

1.8.2005 – 31.8.2009

 

Research Associate

Institute for Behavioral Genetics, Coloradon yliopisto, Boulder, Colorado, USA 1.8.2001 – 30.6.2005

 

Helsingin yliopisto, Farmasian laitos, farmakologian ja toksikologian osasto

- assistentti 9/1992 – 7/2004 (kaksi virkakautta äitiyslomanpidennyksineen)

- vs. assistentti (11 kk) vuosina 1991-1992

- laborantti, farmakologian aine- ja syventävien opintojen tuntiopettaja  ja tutkimusassistentti vuosina 1990 - 1991

 

 

Väitöskirjaohjaus (yliopiston määräämänä ohjaajana)

proviisori Reeta Talka 2008 –

proviisori Sakari Leino 2014 –

proviisori Sini Nousiainen 2016 -

 

Merkittävimmät ulkomaiset vierailut

tutkimusvierailu Coloradon yliopisto, Institute for Behavioral Genetics, Boulder, Colorado, USA 1.8.2011 – 2.9.2011

 

post doctoral tutkimusvierailu Coloradon yliopisto, Institute for Behavioral Genetics, Boulder, Colorado, USA 1.8.2001 – 30.6.2005

tutkimusvierailu Cambridgen yliopisto, Anatomian laitos, Cambridge, UK 1992 (10 päivää)

 

Kielitaito

Ruotsi: Korkeakoulututkintoon liittyvä ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen koe suoritettu 16.5.1991

Englanti: Cambridge Proficiency Exam-certificate suoritettu 14.6.2007 arvosanalla B. Tämä vastaa eurooppalaista korkeinta taitotasoa C2.

 

Opetuskokemus

 

Opetuskokemusta Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa vuosilta 1990-2001, 2005 -

 

Tällä hetkellä yliopistonlehtorina opetusta eri vuosikursseilla seuraavasti:

I vuosikurssi:- toiminut viisi kertaa opettajatuutorina

- systemaattisen farmakologian kurssin koordinaattori ja luennoitsija

II vuosikurssi

- farmakoterapia I kurssin vastuuhenkilö, suunnittelija ja opettaja

III vuosikurssi

- toksikologia-kurssin luennoitsija

- farmakoterapia II kurssin opettaja ja vastuuhenkilö

- farmaseutin lopputöiden vastuuhenkilö ja ohjaaja

Lisäksi apteekkiharjoittelukirjojen osaston tehtävien tarkastaja

IV vuosikurssi

- lääkekehityskaaressa kliinisen silmätyön vetäjänä

Syventävät opinnot

- aikaisemmin in vitro-menetelmäkurssin opettaja (laboratoriotyöskentelyä)

- Lääkehoidon fysiologinen ja patofysiologinen tausta kurssin vastuuhenkilö ja opettaja

- pro gradu-ohjausta

Muita opetuksia:

- opettajana ja vastuuhenkilönä valinnaisella tupakoinnista vieroituskurssilla (farmasian, hammaslääketieteen ja lääketieteen tdk:n yhteistä opetusta)

- Farmasian oppimiskeskus (täydennyskoulutusta): luennoitsijana/tehtävien suunnittelijana verkkomuotoisessa opetuksessa Lääke elimistössä-verkkokurssilla sekä luennoitsijana muilla kursseilla

 

 

 

Opetuksen hallintoa ja työryhmäjäsenyyksiä

Farmasian tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen

Farmasian tiedekunnan opintoasiantoimikunnan varsinainen jäsen

Apteekkiharjoittelutyöryhmän jäsen 2010-2014

Lukujärjestystyöryhmän jäsen 2010-

Moniammatillisuustyöryhmän jäsen 2011-2012

Lopputyö-työryhmän jäsen 2012-

 

Opetuksen kehittämistä

OAKK:n (Opetusasioiden kierrätyskeskus, farmasian tdk:n yliopistonlehtoreitten yhteistyöprojekti) perustajajäsen ja suunnitteluryhmän jäsen 2011-

Opetusasioiden järjestämisen ydinryhmän jäsen (opintojen uudelleen järjestäminen, juonneopetuksen kehittäminen farmasian tiedekunnassa) 2012-

Juonnejohtaja 2013-

Osallistuminen APILA-projektiin: Mitä farmasian tiedekunnassa opetetaan itsehoidosta ja lääkitysturvallisuudesta – kartoitus 2012-2013

Farmaseutin lopputyön ohjaus aiheesta ”Flipped classroom” yhdessä tiedekunnan pedagogisen yliopistonlehtorin kanssa

Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen jäsen (täydennyskoulutuksen kehittämistä)

 

Itsensä kehittäminen (yliopistopedagogiikan opinnot)

Yliopistopedagogiikka I    10 op, 2006

Yliopistopedagogiikka II   15 op, 2007-2008

Yliopistopedagogiikka III  35 op, 2011-2013

= Opettajan pätevyys 2013

Muita pedagogisia koulutuksia 10 op: Miten opetan verkossa, 2006; Opetuksellinen verkkokeskustelu-koulutus, 2007; Ope.fi-koulutus, 2006; Arviointi-koulutus Viikissä, 2011

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Avoin yliopisto) 2008-2009

 

 

Julkaisut (opetus, opetuksen kehittäminen)

 

Holm Y, Katajavuori N, Salminen O (2013): Yliopistodidaktiikka suhteessa farmasian opetuskäytänteisiin. Kirjassa: Yliopistodidaktiikka – esseitä yliopisto-opetuksesta tieteenaloittain. Toim. Aino-Maija Lahtinen ja Sari Lindblom-Ylänne. Yliopistopaino, Helsinki

 

Laakso L, Eskelinen E-L, Salminen O, Salo P, Väänänen R (2007) Pelottaako burnout? – Yliopisto-opettajien ajankäyttöön ja työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat. (in Finnish) Peda-Forum 1/2007: 18-21.

 

Lillsunde K-E, Pohjanoksa-Mäntylä M, Salminen O (2012) Interprofessional education in the pharmacy curriculum: current status and future development needs at the faculty of Pharmacy. Posteriabstrakti Farmasian Päivät, Helsinki, 24.11.2012

 

Salminen O (2013) Opiskelijan oppimisen lähestymistavat ja itsesäätely haastavassa opintojaksossa. Tutkielma Yliopistopedagogiikka III opintokokonaisuudessa.

 

Salminen O, Katajavuori N, Asikainen H (2013) Enhancing co-operation between teachers –a co-operational pedagogical training for teachers. E-Posteri AMEE (Association in Medical Education Europe) –kongressissa 24.-28.8.2013 Praha, Tsekki.

Fields of Science

  • 317 Pharmacy

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.