If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications

2020

Finland

Uusikylä, P., Ahonen, P., Hietakangas, N. K. & Nurmi, J., 2020, The Institutionalisation of Evaluation in Europe. Meyer, W., Stockmann, R. & Taube, L. (eds.). 1 ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 63-86 24 p. 4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2019

Digitalization and political science in Finland

Ahonen, P., 29 Jul 2019, Political Science and Digitalization - Global Perspectives. Kneuer, M. & Milner, H. V. (eds.). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich, p. 118-133 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Politiikkaa on luettava luovuuden kielellä: Ilkka Heiskanen in memoriam

Ahonen, P., Hänninen, S., Palonen, K. & Vogt, H., Jun 2019, In : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 61, 2, p. 160-166 7 p.

Research output: Contribution to journalReview ArticleScientific

Open Access
File

Valtion omistajaohjauksen arviointi = Utvärdering av statens ägarstyrning = Evaluation of government ownership steering

Tuominen-Thuesen, M., Henrik, P., Sievänen, R., Karlsson, S., Ali-Yrkkö, J., Pajarinen, M. & Ahonen, P., Sep 2019, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 115 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2019:54)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Yrityksiin kohdistuvien julkisten sääntelyvaikutusten arviointi: neo-institutionaalinen tutkimus kontekstista, kansainvälisistä vaikutteista ja kotimaisista kokemuksista

Ahonen, P., Uusikylä, P. & Sievänen, R., Dec 2019, In : Hallinnon tutkimus. 38, 3, p. 191–216 26 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Learning from Opening Data in the Context of E-Governance: Finland, with Special Reference to Government Location Data

Ahonen, P. P., 1 Jan 2018, International E-Government Development: Policy, Implementation and Best Practice. Alcalde Muñoz, L. & Rodríguez Bolívar, M. P. (eds.). 1 ed. Cham: Palgrave Macmillan, p. 271-290 20 p. 11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen

Rantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K., Tala, J. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 211 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 27/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

Sääntelytaakan vähentäminen: laadukkaalla sääntelyllä kevyempi taakka

Translated title of the contribution: Reducing regulatory burden through high-quality legislative draftingRantala, K. E., Ahonen, P. P., Alasuutari, N. K., Kauppila, J., Kautto, P., Kuokkanen, K. E., Römpötti, E., Saarenpää, K. V., Tala, J. K. J. & Uusikylä, P., 20 Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 9 p. (Policy Brief; no. 11/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Transitory and Resilient Salient Issues in Party Manifestos, Finland, 1880s to 2010s: Content Analysis by Means of Topic Modeling

Ahonen, P. P. & Koljonen, J. M., Sep 2018, Social Informatics: 10th International Conference, SocInfo 2018, St. Petersburg, Russia, September 25-28, 2018, Proceedings, Part I. Staab, S., Koltsova, O. & Ignatov, D. I. (eds.). 1 ed. Cham: Springer International Publishing , p. 23-37 15 p. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 11185).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

”Yksi yhdestä” -malli osana sääntelyn kehittämistä ja arviointia

Tuominen-Thuesen, M., Sievänen, R. J. M., Ljungman, J., Kuusela, H., Ahonen, P. P. & Uusikylä, P., Mar 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 139 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 13/2018)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File
2017

Matkalla muistomerkeiksi ja muistelutyöksi: postimerkkien ja postimerkkeilyn semiotiikkaa

Ahonen, P. P., 15 May 2017, In : Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti. 36, 1-2, p. 86-102 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2016

A Weberian Study of Small, Prosperous Democracies: Comparing New Zealand and Finland

Ahonen, P. P., 1 Dec 2016, In : SAGE Open. 6, 4 (October-December), p. 1-13 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
Open Access
File

Holdings of national and local governments in companies in Finland: Persistence and change in the longer term

Ahonen, P. P., 2016, In : Annals of Public and Cooperative Economics. 82, 2, p. 257-274 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Rhetorical topoi of academic ideology: Examining university strategies in the northeastern European extreme of the Humboldtian tradition

Ahonen, P. P., 8 May 2016, Ideologies in Educational Administration and Leadership. Samier, E. A. (ed.). Abingdon: Routledge, p. 176-192 17 p. 11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2015

Artikkeli artikkelista: tutkimusartikkelituotannon puntarointia hallinnon ja politiikan tutkimuksen näkökulmasta

Ahonen, P. P., 20 Mar 2015, In : Hallinnon tutkimus. 34, 1, p. 79-87 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Asiantuntijatiedon merkitys hallinnon ja politiikan kentillä: politiikan, virkamiesten ja tieteen vuorovaikutuksen tiedonpolitologiaa

Ahonen, P. P., 10 Apr 2015, Tiedolla johtaminen: teoriaa ja käytäntöjä. Petri, V., Jari, S. & Pasi-Heikki, R. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 150-171 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Aspects of the Institutionalization of Evaluation in Finland: Basic, Agency, Process and Change

Ahonen, P., 7 Jul 2015, In : Evaluation. 21, 3, p. 308-324 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Beginning a fifth decade with Kari Palonen's oeuvre: intersections with his path from critical rationalism to conceptual history and beyond

Ahonen, P., 22 Jan 2015, In debate with Kari Palonen: concepts, politics, histories. Wiesner, C., Roschchin, E. & Boilard, M-C. (eds.). Baden-Baden: Nomos, p. 227-232 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 Nov 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

EU-aloitteiden vaikutusten arvioinnin tehostaminen

Uusikylä, P., Ahonen, P. & Takanen, A., 6 Feb 2015, Helsinki: Valtioneuvosto. 73 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; no. 3/2014)

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Open Access
File

From provincial governors to directors-general of general territorial agencies of the national government in Finland

Ahonen, P. P., 2015, (Submitted) Prefects, governors & commissioners: A European survey on territorial representatives of the State. Eymeri, J-M. & Tanguy, G. (eds.). Vol. 2016.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Institutionalizing Big Data methods in social and political research

Ahonen, P. P., 30 Jun 2015, In : Big Data & Society. 2, 2, p. 1-12 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File

Microfoundations of Institutionalization: Existential, semiotic and Related Perspectives

Ahonen, P., 2015, (Accepted/In press) Transcending signs. Forsell, P. & Littlefield, R. (eds.). Berlin: De Gruyter Mouton

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2014

Kerro viimeinkin, mitä neo-institutionalismi oikein on!

Ahonen, P., 2014, In : Hallinnon tutkimus. 33, 1, p. 78-79 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Kuntien lakkautuminen maassamme: kiihokkeiden ja pidäkkeiden sekä tulevaisuuden näköalojen tarkastelua

Ahonen, P., May 2014, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 42, 2, p. 131-150 20 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Tuloksellisuuden arviointi valtion talousarviotaloudessa: perusinstitutionalisoituminen, institutionaalinen toimijuus, vakaa institutionalisoituneisuus ja radikaalit institutionaaliset muutokset...

Ahonen, P., 2014, Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Lasse, O., Kihn, L-A., Mänttäri, P. & Wacker, J. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 54-83 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2013

Arviointitoiminnan institutionalisoitumisen erityispirteet Suomessa: juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi

Ahonen, P., 2013, Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Ollila, S. & Raisio, H. (eds.). Vaasa: University of Vaasa, p. 114-134 21 p. (Acta Wasaensia. Sosiaali- ja terveyshallintotiede; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi, FILA, opetus- ja tutkimusalana

Ahonen, P., Oulasvirta, L. & Tienhaara, P., 2013, Governance: uuden hallintatavan jäsentyminen. Karppi, I. & Sinervo, L-M. (eds.). 3. painos, 1. p. 2009 ed. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Context of Public Administration from a Neo-institutionalist Point of View: An Analysis with Finland as the Case

Ahonen, P., Oct 2013, Context in public policy and management: the missing link?. Pollitt, C. (ed.). Cheltenham: Edward Edgar, p. 278-318 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Uusi yliopisto – yritys, puolue vai oppineiden tasavalta: Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa

Ahonen, P. (ed.), Paul-Erik, K. (ed.) & Kari, P. (ed.), 2013, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 250 p. (SoPhi; no. 120)

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Open Access

Yliopistokeskustelu yliopistouudistuksen jälkeen

Ahonen, P., Korvela, P-E. & Palonen, K., 2013, Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Ahonen, P., Korvela, P-E. & Palonen, K. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, p. 5-15 11 p. (SoPhi; no. 120).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Yliopistopolitikointia yliopistoanalyysein: retorinen erittelynäkökulma yliopistomalleihin ja yliopistostrategioihin

Ahonen, P., 2013, Uusi yliopisto – yritys, puolue vai oppineiden tasavalta?: kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Pertti, A., Paul-Erik, K. & Kari, P. (eds.). Jyväskylä: SoPhi, p. 106-157 51 p. (SoPhi).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2012

Administrative Research in a Neo-institutionalist Perspective: Finland, Calling for Globalization, and the Rehabilitation of Public Administration

Ahonen, P., 4 Nov 2012, In : Administration & Society. 44, p. 747-774 28 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
Open Access
File

Kyllin hyvä hallinto-, organisaatio- ja talouspsyyke

Ahonen, P., 2012, Inhimillinen kuntatalous: kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Lotta-Maria, S. & Jarmo, V. (eds.). Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, p. 53-71 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomen julkisen hallinnon ja julkisen sektorin muutoksesta institutionalistisesta näkökulmasta

Ahonen, P., 2012, Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Paakkunainen, K. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, p. 209-241 32 p. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja; no. 2012:1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Yliopistojen visiot, arvot ja missiot tulevaisuuden rakennusaineksina

Ahonen, P., 2012, Toiseksi paras? : tieteentekijät ja uusi yliopisto. Matti Vesa, V. (ed.). Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, p. 74-93 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2011

Hallinnontutkimuksen elämänmuotoja toteutuneine, toteutumattomine ja tulevine kielipeleineen

Ahonen, P. & Virtanen, T., 2011, Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, mistä, mine. Virtanen, T., Ahonen, P., Syväjärvi, A., Vartiainen, P., Vartola, J. & Vuori, J. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 415-428 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maamme hallinnontutkimuksen institutionalisoituminen: prosesseja, prosessien tuloksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

Ahonen, P., 2011, Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, minne, mitä?. Virtanen, T., Ahonen, P., Syväjärvi, A., Vartiainen, P. & Vartola, J. (eds.). Tampere : Tampereen yliopistopaino, p. 73-109 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Markkinaohjaus: kehkeytyminen, muodot, sudenkuopat ja kehittäminen

Ahonen, P., 2011, Julkinen hallinto ja julkinen johtaminen: juhlakirja professori Ari Salmisen 60-vuotispäivän kunniaksi . Hyyryläinen, E. & Viinamäki, O-P. (eds.). Vaasa: University of Vaasa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review