If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications

Filter
Chapter
2020

Finland

Uusikylä, P., Ahonen, P., Hietakangas, N. K. & Nurmi, J., 2020, The Institutionalisation of Evaluation in Europe. Meyer, W., Stockmann, R. & Taube, L. (eds.). 1 ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 63-86 24 p. 4

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2019

Digitalization and political science in Finland

Ahonen, P., 29 Jul 2019, Political Science and Digitalization - Global Perspectives. Kneuer, M. & Milner, H. V. (eds.). Leverkusen: Verlag Barbara Budrich, p. 118-133 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2018

Learning from Opening Data in the Context of E-Governance: Finland, with Special Reference to Government Location Data

Ahonen, P. P., 1 Jan 2018, International E-Government Development: Policy, Implementation and Best Practice. Alcalde Muñoz, L. & Rodríguez Bolívar, M. P. (eds.). 1 ed. Cham: Palgrave Macmillan, p. 271-290 20 p. 11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Transitory and Resilient Salient Issues in Party Manifestos, Finland, 1880s to 2010s: Content Analysis by Means of Topic Modeling

Ahonen, P. P. & Koljonen, J. M., Sep 2018, Social Informatics: 10th International Conference, SocInfo 2018, St. Petersburg, Russia, September 25-28, 2018, Proceedings, Part I. Staab, S., Koltsova, O. & Ignatov, D. I. (eds.). 1 ed. Cham: Springer International Publishing , p. 23-37 15 p. (Lecture Notes in Computer Science; vol. 11185).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2016

Rhetorical topoi of academic ideology: Examining university strategies in the northeastern European extreme of the Humboldtian tradition

Ahonen, P. P., 8 May 2016, Ideologies in Educational Administration and Leadership. Samier, E. A. (ed.). Abingdon: Routledge, p. 176-192 17 p. 11

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2015

Asiantuntijatiedon merkitys hallinnon ja politiikan kentillä: politiikan, virkamiesten ja tieteen vuorovaikutuksen tiedonpolitologiaa

Ahonen, P. P., 10 Apr 2015, Tiedolla johtaminen: teoriaa ja käytäntöjä. Petri, V., Jari, S. & Pasi-Heikki, R. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 150-171 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Beginning a fifth decade with Kari Palonen's oeuvre: intersections with his path from critical rationalism to conceptual history and beyond

Ahonen, P., 22 Jan 2015, In debate with Kari Palonen: concepts, politics, histories. Wiesner, C., Roschchin, E. & Boilard, M-C. (eds.). Baden-Baden: Nomos, p. 227-232 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Demokratia, nuorten poliittinen osallistuminen ja yhdenvertainen yhteiskunnallinen toimijuus hallitusohjelmassa

Wass, H. M., Lahtinen, H. A. & Ahonen, P. P., 25 Nov 2015, Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarja. Pekkarinen, E. & Aapola-Niemi, S. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

From provincial governors to directors-general of general territorial agencies of the national government in Finland

Ahonen, P. P., 2015, (Submitted) Prefects, governors & commissioners: A European survey on territorial representatives of the State. Eymeri, J-M. & Tanguy, G. (eds.). Vol. 2016.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

File

Microfoundations of Institutionalization: Existential, semiotic and Related Perspectives

Ahonen, P., 2015, (Accepted/In press) Transcending signs. Forsell, P. & Littlefield, R. (eds.). Berlin: De Gruyter Mouton

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

Tuloksellisuuden arviointi valtion talousarviotaloudessa: perusinstitutionalisoituminen, institutionaalinen toimijuus, vakaa institutionalisoituneisuus ja radikaalit institutionaaliset muutokset...

Ahonen, P., 2014, Näkökulmia arviointiin ja valvontaan. Lasse, O., Kihn, L-A., Mänttäri, P. & Wacker, J. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 54-83 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2013

Arviointitoiminnan institutionalisoitumisen erityispirteet Suomessa: juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi

Ahonen, P., 2013, Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Ollila, S. & Raisio, H. (eds.). Vaasa: University of Vaasa, p. 114-134 21 p. (Acta Wasaensia. Sosiaali- ja terveyshallintotiede; no. 8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi, FILA, opetus- ja tutkimusalana

Ahonen, P., Oulasvirta, L. & Tienhaara, P., 2013, Governance: uuden hallintatavan jäsentyminen. Karppi, I. & Sinervo, L-M. (eds.). 3. painos, 1. p. 2009 ed. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Context of Public Administration from a Neo-institutionalist Point of View: An Analysis with Finland as the Case

Ahonen, P., Oct 2013, Context in public policy and management: the missing link?. Pollitt, C. (ed.). Cheltenham: Edward Edgar, p. 278-318 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File

Yliopistokeskustelu yliopistouudistuksen jälkeen

Ahonen, P., Korvela, P-E. & Palonen, K., 2013, Uusi yliopisto - yritys, puolue vai oppineiden tasavalta? Kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Ahonen, P., Korvela, P-E. & Palonen, K. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskus, p. 5-15 11 p. (SoPhi; no. 120).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Yliopistopolitikointia yliopistoanalyysein: retorinen erittelynäkökulma yliopistomalleihin ja yliopistostrategioihin

Ahonen, P., 2013, Uusi yliopisto – yritys, puolue vai oppineiden tasavalta?: kohti muuttuvien toimintatilanteiden poliittista luentaa. Pertti, A., Paul-Erik, K. & Kari, P. (eds.). Jyväskylä: SoPhi, p. 106-157 51 p. (SoPhi).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2012

Kyllin hyvä hallinto-, organisaatio- ja talouspsyyke

Ahonen, P., 2012, Inhimillinen kuntatalous: kunnallistalouden emeritaprofessori Tuija Rajalan juhlakirja. Lotta-Maria, S. & Jarmo, V. (eds.). Tampere: Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, p. 53-71 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Suomen julkisen hallinnon ja julkisen sektorin muutoksesta institutionalistisesta näkökulmasta

Ahonen, P., 2012, Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Paakkunainen, K. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, p. 209-241 32 p. (Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja; no. 2012:1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access

Yliopistojen visiot, arvot ja missiot tulevaisuuden rakennusaineksina

Ahonen, P., 2012, Toiseksi paras? : tieteentekijät ja uusi yliopisto. Matti Vesa, V. (ed.). Helsinki: Tieteentekijöiden liitto, p. 74-93 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2011

Hallinnontutkimuksen elämänmuotoja toteutuneine, toteutumattomine ja tulevine kielipeleineen

Ahonen, P. & Virtanen, T., 2011, Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, mistä, mine. Virtanen, T., Ahonen, P., Syväjärvi, A., Vartiainen, P., Vartola, J. & Vuori, J. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 415-428 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Maamme hallinnontutkimuksen institutionalisoituminen: prosesseja, prosessien tuloksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

Ahonen, P., 2011, Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, minne, mitä?. Virtanen, T., Ahonen, P., Syväjärvi, A., Vartiainen, P. & Vartola, J. (eds.). Tampere : Tampereen yliopistopaino, p. 73-109 27 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Markkinaohjaus: kehkeytyminen, muodot, sudenkuopat ja kehittäminen

Ahonen, P., 2011, Julkinen hallinto ja julkinen johtaminen: juhlakirja professori Ari Salmisen 60-vuotispäivän kunniaksi . Hyyryläinen, E. & Viinamäki, O-P. (eds.). Vaasa: University of Vaasa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Poliittinen institutionalistisen tutkimuksen näkökulma maamme hallinnontutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuteen

Ahonen, P., 2011, Hallinnon tutkimuksen seura 30 vuotta. Virtanen, T. (ed.). Helsinki: Hallinnon tutkimuksen seura, p. 73-109

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Valtio-opin ja juridiikan tutkija toisillaan evaluaatio-opissa: Näkökohtia, kokemuksia, päätelmiä

Ahonen, P., 15 Dec 2011, Lainvalmistelu, tutkimus, yhteiskunta: Jyrki Talan juhlakirja. Pakarinen, A., Hyvärinen, A. & Ervasti, K. (eds.). Turku: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, p. 293-303 11 p. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, A, Juhlajulkaisut N:o 23; no. 23).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Introduction: Catching the occasion opened by fortune

Ahonen, P., Hänninen, S. & Palonen, K., 2010, Fortunæ Rota Volvitur: Studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, Professor Emeritus of Political Science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th Birthday 23 December 2010.. Ahonen, P., Hänninen, S. & Palonen, K. (eds.). Tampere: Valtiotieteellinen yhdistys, p. 5-10 6 p. (Books from the Finnish Political Science Association).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

What has become of Finnish administrative and organizational research since 1967? Reading politically Ilkka Heiskanen’s doctoral dissertation themes

Ahonen, P., 2010, Fortunæ Rota Volvitur: Studies on the writings and other work of Ilkka Heiskanen, Professor Emeritus of Political Science at the University of Helsinki, on the occasion of his 75th Birthday 23 December 2010.. Ahonen, P., Hänninen, S. & Palonen, K. (eds.). Tampere: Finnish Political Science Association ,p. 36-53 18 p. (Books from the Finnish Political Science Association).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2001

Tervo, Liisa, Hiltunen, Eeva, Lundström, Tor, Maula, Johanna (2001) Evaluation of the Development Co-operation Programme between Egypt and Finland Evaluation Report 2001:2, Ministry for Foreign Affairs of Finland, Department for International Development Co-operation (103 pp.) Helsinki   

Maula, J. K., Ahonen, P. P., Tervo, L., Lundström, T. & Hiltunen, E., 2001, Ulkoministeriö. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, Kehitysviestintä, Vol. 2. 103 p. (Ministry of Foreign Affairs, Finland).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific