If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2007 2019

Filter
Chapter
2016

Pupils’ Participation in the Finnish Classroom: turning the UN Convention on the Rights of the Child into pedagogical practices

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 12 May 2016, Children's Rights, Educational Research and the UNCRC: past, present and future. Gillett-Swan, J. & Coppock, V. (eds.). Oxford: Symposium Books, p. 81-100 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

Children’s views on participatory pedagogy

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 2014, Research-based school and teacher education: Publication of Finnish teacher training schools. Juuso, H., Lindh, A., Hasari, M., Kumpulainen, K., Lapinoja, K-P., Pirilä, P., Raappana, S. & Tiainen, O. (eds.). Oulu: University of Oulu, Oulu University Teacher Training School, p. 40-55 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Kolmiäänisiä kokemuksia narratiivisesta opetusmenetelmästä ohjatussa opetusharjoittelussa

Niemi, R., 2013, Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 85-103 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lasten näkökulmia osallistavasta pedagogiikasta

Niemi, R., Kumpulainen, K. & Lipponen, L., 6 Nov 2013, Tutkimusperustaisuus koulussa ja opettajankoulutuksessa. Juuso, H., Lindh, A., Hasari, M., Kumpulainen, K., Lapinoja, K-P., Pirilä, P., Raappana, S. & Tiainen, O. (eds.). Oulu: Oulun yliopisto, Oulun normaalikoulu, p. 45-61 17 p. (Suomen harjoittelukoulujen julkaisu).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Narratiivinen opetusmenetelmä alkuopetuksessa

Niemi, R., 2013, Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). Tampere: Tampereen yliopistopaino, p. 65-83 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Koska on taas kameratunti? Toimintatutkimus koulupedagogiikan kehittämisestä ohjatussa opetusharjoittelussa

Niemi, R., 2012, Tutki, kokeile ja kehitä: Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2012. van den Berg, M., Mäkelä, R., Ruuska, H., Stenberg, K., Loukomies, A. & Palmqvist, R. (eds.). 107 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Lapset ja nuoret subjekteina koulutusjärjestelmässä

Gellin, M., Herranen, J., Junttila-Vitikka, P., Kiilakoski, T., Koskinen, S., Mäntylä, N., Niemi, R., Nivala, E., Pohjola, K. & Vesikansa, S., 2012, Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 95-148 95 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa

Eskelinen, T., Gretschel, A., Kiilakoski, T., Kiili, J., Korpinen, S., Lundbom, P., Matthies, A-L., Mäntylä, N., Niemi, R., Nivala, E., Ryynänen, A. & Tasanko, P., 2012, Demokratiaoppitunti: Lasten ja nuorten kunta 2010-luvulla. Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto, p. 35-94

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Opettaja oli minusta ylpeä: Pohdintaa osallistavan pedagogiikan mahdollisuuksista syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä

Niemi, R., 2011, Kulttuurilähtöisen ympäristökasvatuksen malleja nuorisotyöhön. Rantasalmi: Rantasalmen Ympäristökasvatusinstituutti, p. 50-59 9 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2008

Osallistava kasvatus- sananhelinää vai opetusta rikastuttava mahdollisuus?

Niemi, R., 2008, Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. Lanas, M., Niinistö, H. & Suoranta, J. (eds.). Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

Luokka, jossa saa ajatella.

Niemi, R., 2007, Lasten ja nuorten kunta. Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (eds.). Helsinki: Nuorisotutkimusseura, p. 42–53

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific