Photo of Risto Hotulainen
  • Finland

  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Finland

20032021
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2003 2019

Filter
Chapter
2019

Opettajan tuki oppijan metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle

Kallio, M., Virta, K., Kallio, H., Lampi, L., Tamm, M., Ahtiainen, R. & Hotulainen, R., 2019, Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. Hautamäki, J., Rämä, I. & Vainikainen, M-P. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 207-233 27 p. (Helsinki Studies in Education; no. 52).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
File
2018

Erityistä tukea saavien oppilaiden osaamisen ja minäkäsityksen kehitys erilaisissa luokissa

Vainikainen, M-P. & Hotulainen, R., 2018, Mari-Pauliina Vainikainen, Meri Lintuvuori, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Tanja Kirjavainen, Ninja Hienonen, Markku Jahnukainen, Helena Thuneberg, Mikko Asikainen, Eira Suhonen, Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi, Jyrki Reunamo, Hanna-Leena Kekinen, Risto Hotulainen : Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: Tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, p. 81-86 6 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 2018, 53).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden sijoittuminen toisen asteen opintoihin

Jahnukainen, M., Vainikainen, M-P., Lintuvuori, M., Asikainen, M., Keskinen, H-L. & Hotulainen, R., 27 Sep 2018, Mari-Pauliina Vainikainen, Meri Lintuvuori, Maiju Paananen, Mervi Eskelinen, Tanja Kirjavainen, Ninja Hienonen, Markku Jahnukainen, Helena Thuneberg, Mikko Asikainen, Eira Suhonen, Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi, Jyrki Reunamo, Hanna- Leena Keskinen & Risto Hotulainen : Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, p. 87-93 7 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 55/2018).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access

Tilanne yläkoulussa: Koulumenestykseen ja oppimiseen vaikuttavien yksilö-, luokka- ja koulutason tekijöiden tarkastelua

Kupiainen, S., Ahtiainen, R., Hienonen, N., Kortesoja, L. & Hotulainen, R., 2018, Tytöt ja pojat koulussa: Miten selättää poikien heikko suoriutuminen peruskoulussa?. Pöysä, S. & Kupiainen, S. (eds.). Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, p. 77-136 60 p. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 36/2018).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Open Access
File
2017

Arviointipalautteen merkitys minäkäsityksen kehittymiselle

Hotulainen, R. & Vainikainen, M-P., 2017, Arviointia toteuttamassa: Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Kauppinen, E. & Vitikka, E. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 26-41 16 p. (Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus; no. 2017:4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

How do Finns know? Educational monitoring without inspection and standard-setting

Vainikainen, M-P., Thuneberg, H., Marjanen, J., Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Hotulainen, R., 2017, Standard setting in education: The Nordic countries in an international perspective. Blömeke, S. & Gustafsson, J-E. (eds.). Cham: Springer International Publishing AG, p. 243-259 17 p. (Methodology of educational measurement and assessment).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Metropolialueen nuortet toisen asteen opiskelijoina: osaamisen ja oppimisasenteiden kehitys yläkoulun alusta lukion ja ammatillisten opintojen toisen opiskeluvuoden kevääseen

Kupiainen, S., Hotulainen, R., Hautamäki, J. & Vainikainen, M-P., 2017, Toiveet ja todellisuus: Kavatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. (eds.). Turku: FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 283-316 34 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 75).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä

Sointu, E., Virtanen, T., Lappalainen, K. & Hotulainen, R., 2017, Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (eds.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 111-128 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2016

Johdanto ja tutkimusaineistot

Hautamäki, J. J. & Hotulainen, R. H. E., 2016, Risto Hotulainen, Arja Rimpelä, Jarkko Hautamäki, Sakari Karvonen, Jaana M. Kinnunen, Sirkku Kupiainen, Pirjo Lindfors, Jaana Minkkinen, Lasse Pere, Helena Thuneberg, Mari-Pauliina Vainikainen, Tommi Wallenius : Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 25-32 8 p. (Tutkimuksia / [Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos]; no. 398).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Osaamisen kehittyminen kuntatyypeittäin, kouluittain, luokittain ja osaamisprofiileittain

Hotulainen, R., 2016, Risto Hotulainen, Arja Rimpelä, Jarkko Hautamäki, Sakari Karvonen, Jaana M. Kinnunen, Sirkku Kupiainen, Pirjo Lindfors, Jaana Minkkinen, Lasse Pere, Helena Thuneberg, Mari-Pauliina Vainikainen, Tommi Wallenius : Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle: tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Helsingin yliopisto, p. 97-110 14 p. (Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos; no. 398).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2014

Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen

Hotulainen, R., Lappalainen, K. & Sointu, E., 2014, Positiivisen psykologian voima. Uusitalo-Malmivaara, L. (ed.). Jyväskylä: PS-kustannus, p. 264-280 17 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2010

Asiantuntijuuden ja huippusuoritusten kehittymisestä

Hotulainen, R., 2010, Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009-2010: Tietoa lahjakkuudesta. Helsinki: Opetushallitus, 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2009

Pädagogische Prophylaxe im Vorschulalter - eine Chance zur Verbesserung von Lern- und Lebenserfolgen

Ruoho, K. & Hotulainen, R., 2009, Sprachenwerbsforschung im Spannungsfeld von Angewandter Linguistik und Pädagogik: [Protokollband der] Internationalen Konferenz Pobierowo 2008. H. B. P. M. K. R. W. W. H. . (ed.). Berlin: Trainmedia, p. 31-45 15 p. (Wissenschaft und Praxis).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen sosio-emotionaalista kompetenssia rakentamassa

Lappalainen, K., Hotulainen, R., Kuorelahti, M. & Thuneberg, H., 2008, Pedagoginen hyvinvointi. Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (eds.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 111-131 21 p. (Kasvatusalan tutkimuksia).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

An age group's nine year long change in educational and employment position: how students with EBD have managed after finishing their comprehensive school?

Lappalainen, K. & Hotulainen, R., 2007, Cross-categorical special education needs in Finland and Germany. B. H. M. K. E. . (ed.). Munster: Waxmann, p. 111-122 12 p. (Studien zur Jugendhilfe; vol. Volume 4).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Correlation between pre-school verbosensory motor status and self-perceptions of young adults: results from a 15-year longitudinal study

Hotulainen, R. & Lappalainen, K., 2007, Ruohon juurella: tutkimusta ja näkemystä : juhlakirja dosentti Kari Ruohon merkkipäivän kunniaksi = At the Grass' root level : reserach and visions : a Festschrift to celebrate docent Kari Ruoho's anniversary. T. . E. B. M. K. . K. L. (ed.). Joensuu: Joensuun yliopisto, p. 80-98 19 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Toisen asteen koulutuksen kautta työelämään vai työelämän kautta toisen asteen koulutukseen? Koulutodistuksestani tökkää vaan niin moni juttu kiinni!

Lappalainen, K. & Hotulainen, R., 2006, Tehtävänä erityispedagoginen näkökulma: tutkimusta erityiskasvatuksen laitoksella. . . K. R. (ed.). [Joensuu]: Joensuun yliopisto, p. 58-76 19 p. (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita; vol. n:o 97).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Lapsen vahvuuden tukeminen: uskomukset älykkyydestä ja lahjakkuudesta osana oppimista

Hotulainen, R., 2005, Erityispedagogiikka ja varhaislapsuus. T. E. K. J. E. S. (ed.). [Helsinki]: Yliopistopaino, p. 137-151 15 p. (Palmenia-sarja; vol. 2).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nuoruusiän minäkäsityksen rakentuminen ja tukeminen siirryttäessä toisen asteen koulutukseen

Hotulainen, R. & Lappalainen, K., 2005, Siirtymät sujuviksi – ehyttä koulupolkua rakentamassa. Holopainen, P., Ojala, T., Miettinen, K. & Orellana, T. (eds.). Helsinki: Opetushallitus, p. 102-120 19 p. (Moniste; no. 6/2005).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Oppiva ja systeemiälykäs koulu - tarua vai totta

Sajaniemi, N., Hotulainen, R. & Tomisaho, M., 2005, Systeemiäly 2005. T. R. P. H. J. E. S. (ed.). [Espoo]: TKK, p. 143-156 14 p. (Research reports; vol. B 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Systeemiälykästä toimintaa havainnoimassa

Hotulainen, R. & Sajaniemi, N., 2005, Systeemiäly 2005. T. R. P. H. J. E. S. (ed.). [Espoo]: TKK, p. 91-101 11 p. (Research reports; vol. B 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Oppilaiden erityisten vahvuuksien huomioonottamisesta

Hotulainen, R., 2004, Osaava opettaja: Keskustelua 2000-luvun opettajankoulutuksen ydinaineksesta. Atjonen, P. & Väisänen, P. (eds.). Joensuu: Joensuun yliopisto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific