1988 …2015
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1988 2015

2015

Health care climate, perceived self-care competence and glycemic control among patients with type 2 diabetes in primary care.

Koponen, A. M., Simonsen, N., Laamanen, R. & Suominen, S., 2015, In : Health Psychology Open . p. 1-10 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
2013
2012

Determinants of effective health promotion actions in local contexts: a study of the perceptions of municipal politicians

Simonsen-Rehn, N., Laamanen, R. A., Brommels, M. & Suominen, S., 2012, In : International Journal of Public Health . 57, 5, p. 787-795 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Job involvement of primary health care employees: Does a service provision model play a role?

Koponen, A., Laamanen, R., Simonsen-Rehn, N., Sundell, J., Brommels, M. & Suominen, S., 2010, In : Scandinavian Journal of Public Health. 38, 3, p. 266-274 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Psychosocial work environment and emotional exhaustion: Does a service provision model play a role?

Koponen, A., Laamanen, R., Simonsen-Rehn, N. H., Sundell, J., Brommels, M. & Suominen, S., 2010, In : Health Policy. 94, 2, p. 111-119 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2009
2008

Outsourcing primary health care services-How politicians explain the grounds for their decisions

Laamanen, R., Simonsen-Rehn, N., Suominen, S., Ovretveit, J. & Brommels, M., 2008, In : Health Policy. 88, 2-3, p. 294-307 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Palvelutuotantotapa ja perusterveydenhuollon palvelujen toimivuus neljässä kunnassa

Translated title of the contribution: Service provision model and the performance of primary health care in four municipalitiesLaamanen, R., Koponen, A., Simonsen-Rehn, N., Linna, M. & Suominen, S., 2008, Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. Ashorn, U. & Lehto, J. (eds.). Helsinki: Stakes, p. 166-179 14 p. (Stakesin julkaisuja).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilöstön työolot ja työuupumus neljässä kunnassa - Onko palvelutuotantotavalla väliä? onko palvelutuotantotavalla väliä?

Translated title of the contribution: Psychosocial work environment and emotional exhaustion of primary health care and social sector personnel in four municipalities: Does a service provision model play a role?Koponen, A. M., Laamanen, R., Simonsen-Rehn, N. & Suominen, S., 2007, In : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 44, 3, p. 163-175 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2006

Client perceptions of the performance of public and independent not-for-profit primary healthcare

Laamanen, R. A., Ovretveit, J., Sundell, J., Simonsen-Rehn, N., Suominen, S. & Brommels, M., 2006, In : Scandinavian Journal of Public Health. 34, p. 598-608 11 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Determinants of health promotion action: comparative analysis of local voluntary associations in four municipalities in Finland

Simonsen-Rehn, N., Ovretveit, J., Laamanen, R., Suominen, S., Sundell, J. & Brommels, M., 2006, In : Health Promotion International. 21, 4, p. 274-283 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Viranhaltijoiden näkemyksiä resursseista, ennaltaehkäisevästä työstä ja laadusta paikallistason ympäristöterveydenhuollossa

Translated title of the contribution: The views of administrators on resources, prevention and quality of environmental health careLaiho, M., Laamanen, R., Mussalo-Rauhamaa, H. & Suominen, S., 2006, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 34, 2, p. 151-168 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2005

Folkhälsan on hoitanut perusterveydenhuollon hyvin

Laamanen, R. A., Paltta, A., Simonsen-Rehn, N. & Suominen, S., 2005, In : Kuntalehti. 13, p. 61 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2004

Paikallisyhdistysten rooli ja merkitys terveyden edistämisessä kunnissa

Simonsen-Rehn, N., Laamanen, R. A. & Suominen, S., 2004, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 32, 2, p. 95-117 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2003

Työn vaatimukset ja hallinta perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa - Kolmannen sektorin ja kunnallisen palvelutuotanto-organisaation vertaileva tutkimus

Laamanen, R. A., Suominen, S., Simonsen-Rehn, N. & Gripenberg-Gahmberg, M., 2003, In : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2003, 40, p. 264-278 15 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2002

Perusterveydenhuollon ja Sosiaalitoimen henkilökunnan työn uutokset ja hyvinvointi - Neljän kaupungin vertaileva tutkimus

Laamanen, R. A., Suominen, S., Simonsen-Rehn, N., Hakonen, U-R., Laiho, M. & Gripenberg-Gahmberg, M., 2002, 1 ed. Digipaino: Turun yliopisto. 78 p. (Turun yliopiston julkaisuja; no. Sarja C 179)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2001

Perusterveydenhuollon ominaispiirteiden toteutuminen eri tyyppisissä palvelutuotanto-organisaatioissa

Laamanen, R. A., Suominen, S., Hakonen, U-R., Simonsen-Rehn, N. & Gripenberg-Gahmberg, M., 2001, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 2001, 2, p. 288-307 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2000

Meltolan sairaalan erikoissairaahoidon lakkauttamisprosessi henkilökunnan kokemana

Hakonen, U-R., Kahanpää-Castren, A., Laamanen, R. A. & Brommels, M., 2000, In : Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. 2000, 1, p. 64-70 7 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1999

Changes in the work and motivation of staff delivering home care services in Finland

Laamanen, R., Broms, U., Happola, A. & Brommels, M., 1999, In : Public Health Nursing. 16, 1, p. 60-71 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kotisairaanhoitoyritysten toiminta ja yhteistyö kuntien kanssa

Jaakkonen, K., Laamanen, R. A. & Brommels, M., 1999, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 2, p. 131-143 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Myocardial infarction, spouses' reactions and their need of support

Kettunen, S., Solovieva, S., Laamanen, R. & Santavirta, N., 1999, In : Journal of Advanced Nursing. 30, 2, p. 479-488 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1998

Lautakuntien näkemykset sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta ja palvelujen kehittämisestä

Laamanen, R. A., 1998, In : Sosiaaliturva. 86, 4, p. 12-16 5 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon periaattet ja strategiavalinnat: Suosivatko päättäjät yksityistämistä?

Laamanen, R. A., Jaakkonen, K. & Brommels, M., 1998, In : Kuntalehti. 4, p. 31-33 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Sosiaali- ja terveyslautakuntien päätöksenteon piirteet ja asema toimialaansa koskevalla päätöksentekoareenalla

Laamanen, R. A. & Brommels, M., 1998, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 26, 3, p. 223-232 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Sosiaali- ja terveyslautakuntien toimintatavat ja merkitys lautakuntien jäsenille

Laamanen, R. A. & Brommels, M., 1998, In : Hallinnon tutkimus. 17, 2, p. 109-121 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

1997

Näytelmä ilman käsikirjoitusta

Laamanen, R., Häppölä, A. & Brommels, M., 1997, 1 ed. Helsinki: Suomen kuntaliitto. 117 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Palvelurakennemuutos ja sen onnistuneisuuden arviointi

Laamanen, R. A., Kalland, M. & Häppölä, A., 1996, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 348 p. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; no. 8)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

1995
1994

Kuntien toimintastrategiat ja päätöksenteko

Laamanen, R. A., Uusikylä, P. & Brommels, M., 1994, In : Kunnallistieteellinen aikakauskirja. 3, p. 9-21 13 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kuntien toimintastrategiat ja päätöksenteko

Laamanen, R. A., 1994, Helsinki: Painatuskeskus. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; no. 8)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen muutoksista kunnissa - Kuntayhtymiä puretaan ja ostopalveluja leikataan

Laamanen, R. A. & Brommels, M., 1994, In : Kuntalehti. 9, p. 27-29 3 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1993

Terveyskeskussairaaloiden käytöstä vähän tutkimuksia

Laamanen, R. A., 1993, In : Sairaala. 9, p. 35 1 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Terveyskeskusten kuntoutustyöryhmiä tutkittaessa selvisi: Tiedot sopeutumisvalmennuksesta ovat puutteellisia

Laamanen, R. A. & Marjanen, R., 1993, In : Kuntoutus. 3, p. 10-15 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1992

A follow-up study of rehabilitation after operation on patients with proximal fracture of femur

Laamanen, R. A., Kekki, P. & Lillqvist, G., 1992, In : Vård i Norden : Nordic journal of nursing research and clinical studies.. 12, 1, p. 8-13 6 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Terveyssskeskussairaaloiden käyttö ja sen alueellinen vaihtelu Suomessa

Laamanen, R. A., 1992, 157 p.

Research output: ThesisDoctoral ThesisMonograph