If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2002 2019

Filter
Chapter
2019

Rangaistuskäytäntö ja sen muuttaminen rikosoikeudellisena erityiskysymyksenä

Melander, S. K., 18 Apr 2019, Juhlajulkaisu Kimmo Nuotio 1959 – 18/4 – 2019. Frände, D., Helenius, D., Korkka, H., Lahti, R., Lappi-Seppälä, T. & Melander, S. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, p. 342-370 29 p. 16. (Forum iuris).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2015

Päiväsakko osana rikosoikeudellista seuraamusjärjestelmää

Melander, S. K., 2015, Oikeustieteiden moniottelija: Matti Tolvanen 60 vuotta. Mieho, A. (ed.). Helsinki: Edita Publishing, p. 279-292 14 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2013

Eurooppalaistuva kriminaalipolitiikka

Melander, S., 2013, Suomalainen kriminaalipolitiikka: näkökulmia teorian ja käytäntöön : Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Hinkkanen, V. & Mäkipää, L. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, p. 54-77 24 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Rikoksen rakenne

Melander, S., 2013, Rikosoikeuden muutos 1960-luvulta 2010-luvulle: Pekka Koskisen (1943-2011) muistojulkaisu. Lahti, R. (ed.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, p. 69-88 20 p. (Forum iuris).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

The Blurred Architecture of European Criminal Law

Melander, S., 2013, Law and Security in Europe: Reconsidering the Security Constitution. Kremer, J. & Fichera, M. (eds.). Cambridge: Intersentia, p. 215-243 29 p. (Ius Commune: European and Comparative Law Series; vol. 112).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2012

Ajokielto seuraamuksena

Melander, S., 2012, Rikoksesta rangaistukseen: Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952 - 26/8 - 2012. Hyttinen, T. (ed.). Turku: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, p. 171-192 22 p. (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. A, Juhlajulkaisut; no. 25).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Criminal Law

Melander, S., 2012, Introduction to Finnish Law and Legal Culture. Nuotio, K., Melander, S. & Huomo-Kettunen, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, p. 237-247 11 p. (Forum iuris).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Eurooppalaistuva rikosoikeus

Melander, S., 2012, Reilu Eurooppa: EU-yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa. Porvoo: Edita, p. 83-97 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

KKO 2012:66: Seksuaalipalvelujen ostaminen ja tahallisuus

Melander, S., 2012, KKO:n ratkaisut kommentein I/2012. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, p. 518-521 4 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

KKO 2012:67: Eurooppalainen pidätysmääräys ja edelleen luovuttaminen

Melander, S., 2012, KKO:n ratkaisut kommentein I/2012. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, p. 528-530 3 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

EU-rikosoikeus - politiikkaa, oikeutta, tuomioistuinaktivismia?

Melander, S. K., 2010, Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Nuotio, K. & Malkki, L. (eds.). Forum Iuris, Publikationer från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Vol. 2010. 20 p. (Forum iuris).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

KKO 2010:34. Työturvallisuusrikos ja vastuun kohdentuminen yhteisellä työpaikalla

Melander, S. K., 2010, KKO:n ratkaisut kommentein . Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. 1/2010. p. 271-273 3 p. (KKO:n ratkaisut kommentein; vol. 2010, no. 1).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sääntelytarkkuus rikosoikeudessa

Melander, S. K., 2010, Sääntelytarkkuuden ongelmia. Tala, J. (ed.). Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Vol. 2010. p. 23-49 27 p. (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia; no. 251).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Need of Comparative Approach in Contemporary Criminal Law and Criminal Justice Policy

Melander, S. K., 2010, Liber Amicarum et Amicorum Karin Cornils: Glimt af Nordisk Straffrätt og Straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Kobenhavn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Vol. 2010. p. 373-386 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Use of Criminal Law in Combating Terrorism: A Nordic Perspective

Melander, S. K., 2010, Homage to Imre A. Wiener: Proceedings of the AIDP Regional Conference Celebrating 30 Years of Finnish Hungarian Criminal Law Seminars. Ligeti, K. (ed.). Association Internationale de Droit Penal, Vol. 2010. p. 119-135 17 p. (Nouvelles études pénales; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

KKO 2008:86. Tekstiviesti ja kotirauhan rikkominen

Melander, S. K., 2009, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. II/2010. p. 90-92 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

RL 47 luku: Työrikokset

Nuutila, A-M. & Melander, S. K., 2009, Rikosoikeus. Lappi-Seppälä, T., Hakamies, K., Koskinen, P., Majanen, M., Melander, S., Nuotio, K., Nuutila, A-M., Ojala, T. & Rautio, I. (eds.). 3 ed. Helsinki: WSOYpro, Vol. 2009. p. 1261-1295 35 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

RL 50 luku: Huumausainerikokset

Melander, S. K. & Nuutila, A-M., 2009, Rikosoikeus. Lappi-Seppälä, T., Hakamies, K., Koskinen, P., Majanen, M., Melander, S., Nuotio, K., Nuutila, A-M., Ojala, T. & Rautio, I. (eds.). 3. uudistettu painos ed. Helsinki: WSOYpro, Vol. 2009. p. 1363-1417 55 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

KKO 2007:45. Lääkerikos ja tunnusmerkistötekijä "tuo maahan"

Melander, S. K., 2007, KKO:n ratkaisut kommentein. 2007:1. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, p. 300-302 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lainsäätäjä ja oikeuslähdeoppi

Melander, S. K., 2007, Oikeus, talous, hallinto: Oikeustieteen päivät 30.-31.8.2007. Kultalahti, J. & Nuolimaa, R. (eds.). Tampereen yliopisto, Vol. 2007. 41 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Nordic Criminal Policy - Single Path of Separate Ways

Melander, S. K., 2007, Nordic Law : Between Tradition and Dynamism. Husa, J., Nuotio, K. & Pihlajamäki, H. (eds.). Antwerp: Intersentia, Vol. 2007. p. 109-125 17 p. (Ius Commune Europaenum).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The Differentiated Structure of Contemporary Criminal Law

Melander, S. K., 2007, Festschrift in Honour of Raimo Lahti. Nuotio, K. (ed.). Forum Iuris, Publikationer från juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Vol. 2007. p. 189-206 18 p. (Forum iuris).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

KKO 2005:93. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Melander, S. K., 2006, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. II/2005. p. 109-111 3 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

KKO 2004:71. Yrityskynnyksen ylittyminen lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä

Melander, S. K., 2005, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. II/2004. p. 30-33 4 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

KKO 2004:80. Henkirikoksen arviointi: tappo vai murha?

Melander, S. K., 2005, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. II/2004. p. 100-103 4 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

KKO 2005:44. Henkirikoksen arviointi: tappo vai murha?

Melander, S. K., 2005, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. I/2005. p. 351-353 3 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

KKO 2005:7. Henkirikoksen arviointi: tappo vai murha?

Melander, S. K., 2005, KKO:n ratkaisut kommentein. Timonen, P. (ed.). Helsinki: Talentum, Vol. I/2005. p. 55-57 3 p. (KKO:n ratkaisut kommentein).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review