If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Tutkimuskohteeni ovat itämerensuomalaiset kielet, erityisesti liivin kieli. Väitöskirjassani tarkastelen aspektin ilmaisemista liivissä sekä liivin ja latvian välisiä kontakteja. Kiinnostuksenkohteisiini lukeutuvat kielen (morfosyntaktiset) rakenteet, vaihtelu ja kielikontaktit.

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • Finnic languages
  • Livonian
  • Morphology
  • Morphosyntax
  • Language contacts
  • Latvian