Seija Kairavuori
1990 …2024

Research activity per year

Personal profile

Description of research and teaching

Kuvataiteen didaktiikan yliopistonlehtori, Kuvataidekasvatuksen dosentti, Kasvatustieteen tohtori, Taiteen maisteri, kuvataiteeseen ja alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja, kuvataideopettaja. Kasvatustieteiden kandiohjelman johtaja. Opetusalana erityisesti luokanopettajan opintosuunnan kuvataiteen didaktiikka. Lisäksi kandi-gradututkimusseminaarin vetäjä.

Vastuullinen tutkija. Väitöskirjaohjaaja. Visuaalisen kulttuurin, taidon ja taiteen tutkijaryhmän vastuuhenkilö. Fulbright alumni New York University (NYU), USA. Yksi Ainedidaktiikka -tiedelehden päätoimittajista ja perustajista. 

Kehitän opetustani ja ohjausosaamistani jatkuvasti tutkimalla opettamiani sisältöjä ja oppimiskokemuksia niiden äärellä. Ajankohtaisia teemoja tässä ovat kokonaisuuksia rakentava pedagogiikka, niin kuvataiteen oppiaineen sisäisesti ja taiteesta lähtien, kuin useita eri tiedonaloja integroiden. Opetus- ja tutkimushankkeissani yhdistyy usein myös tieteiden ja taiteiden välisiä lähestymistapoja. Minua kiinnostaa tällä hetkellä myös kuvataideopetuksessa ja laajemmin koulun visuaalisessa kulttuurissa rakentuvan arvopohjan kriittinen tarkastelu globaalikasvatukseen teemoin, kuten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä lasten oikeuksien näkökulmasta.

 

 

Sulje

Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • Art Education, Didactics of Visual Arts

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.