Photo of Simo Kyllönen
  • PL 24 (Unioninkatu 40)

    00014

    Finland

20002019
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2000 2018

2018

[Frank Johansson, Hyvän tekemisen markkinat]

Kyllönen, S., 2018, In : Politiikka : Valtiotieteellisen yhdistyksen julkaisu. 60, 2, p. 182-186 5 p.

Research output: Contribution to journalBook/Film/Article reviewScientific

Climate change, no-harm principle, and moral responsibility of individual emitters

Kyllönen, S., 9 Nov 2018, In : Journal of Applied Philosophy. 35, 4, p. 737-758 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2017

Ihmisen vapaus ja luonnon ekologiset rajat

Kyllönen, S. P., 2017, Kaikki vapaudesta. Enqvist, K., Hetemäki, I. & Tiilikainen, T. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 173-185 13 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

When Utility Maximization is Not Enough: Intergenerational Sufficientarianism and the Economics of Climate Change

Kyllönen, S. P. & Basso, A., 2017, Ethical Underpinnings of Climate Economics. Walsh, A., Hormio, S. & Purves, D. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 65-86 22 p. (Routledge Advances in Climate Change Research).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Yhteinen tragediamme? Poliittisen filosofian tutkielmia globaalin ekologisen kriisin ja paikallisten konfliktien aikakaudella

Kyllönen, S. P., 2017, In : Ajatus. 74, p. 379-388 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2016

Eettinen kartta Suomelle: kestävyys moraalisena kysymyksenä

Kyllönen, S. P., 2016, Helsinki: Sitra. 36 p. (Sitran selvityksiä; vol. 116)

Research output: Book/ReportBookGeneral public

2014

Civil disobedience, climate protests and a Rawlsian argument for 'atmospheric' fairness

Kyllönen, S., Oct 2014, In : Environmental Values. 23, 5, p. 593-613 21 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Ilmastopoliittiset päätökset ovat eettisiä arvovalintoja

Kyllönen, S. P., 2014, In : Helsingin Sanomat. 1.12.2014

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

2013

Ilmastokysymys ja demokraatinen päätöksenteko

Kyllönen, S., 2013, Ajatuksia ilmastoetiikasta. Kortetmäki, T., Laitinen, A. & Yrjönsuuri, M. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, p. 35-62 (SoPhi; vol. 123).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Kiista yhteismaista: Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka

Kyllönen, S. (ed.), Noponen, N. (ed.), Lemetti, J. (ed.) & Markku, O. (ed.), 2011, Tampere: Niin & näin. 155 p.

Research output: Book/ReportAnthology or special issueScientificpeer-review

Public Participation and the Legitimacy of Climate Policies: efficacy versus democracy

Kyllönen, S., 2011, Environmental Political Philosophy. Loukola, O. & Gasparski, W. (eds.). New Brunswick: Transaction Publishers, p. 113-137

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vailla teknistä ratkaisua: yhteislaidunten tragedia, yhteistoiminnan ongelmat ja ympäristöpoliittinen teoria

Kyllönen, S., 2011, Kiista yhteismaista : Garret Hardin ja selviytymisen politiikka. Kyllönen, S., Lemetti, J., Noponen, N. & Oksanen, M. (eds.). Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, p. 73-111 35 p. (niin et näin -kirjat).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Ympäristön ja luonnonvarojen käytön legitimiteetti

Kyllönen, S., 2010, Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti. Rannikko, P. & Määttä, T. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 19-58 40 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ympäristöoikeudet ja demokratia

Kyllönen, S., 2010, Oikeus: Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. Klockars, K., Niiniluoto, I. & Rolin, K. (eds.). Helsinki, Vol. 33. p. 231–247 17 p. (Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta; no. 33).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

2008

Ympäristöstään vastuullisen ihmisen jäljillä

Kyllönen, S., 2008, Kaikesta jää jälki: puheenvuoroja ympäristö säästävistä valinnoista. Portin, A. (ed.). Helsinki: Avain BTJ Finland, p. 18-48 30 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2007

Eroon ilmastopolitiikasta!

Kyllönen, S., 2007, In : Ympäristö. 2007, 5, p. 36

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Filosofointia verkossa? ympäristöpolitiikan filosofian kurssi http://valt.helsinki.fi/blogs/ypf

Loukola, O., Neuvonen, M., Laakso, M. & Kyllönen, S., 2007, In : KeVer. 6 (2007)

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Ilmasto muuttuu – kenen on vastuu?

Kyllönen, S., 2007, In : Valtiotieteilijä. 2007, 2

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Impacts of a participatory approach to developing national level suistainable development indicators in Finland

Rosenström, U. & Kyllönen, S., 2007, In : Journal of Environmental Management. 84, 3, p. 282-298 17 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Political obligation and ecological citizenship

Kyllönen, S., 2007, Authority, responsibility and justice in environmental politics: papers from the 8. Nordic environmental social science research conference June 18-20, 2007 : Workshop 1 / editors Inger Balberg and Hege Hofstad. Vol. 112. p. 67-88 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Ympäristövallankäytön oikeuttaminen

Kyllönen, S., 2007, In : Tieteessä tapahtuu. 5, p. 23-31 9 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2006

Conflict management as a means to the sustainable use of natural resources

Kyllönen, S., Colpaert, A., Heikkinen, H., Jokinen, M., Kumpula, J., Marttunen, M., Muje, K. & Raitio, K., 2006, In : Silva Fennica. 40, 4, p. 687-728 42 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Goals for public participation implied by sustainable development, and the prepatory process of the Finnish national forests programme

Primmer, E. & Kyllönen, S., 2006, In : Forest Policy and Economics. 8, 8, p. 838-853 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Kansainvälisen ilmastopolitiikan tulevaisuuden näkymät

Kyllönen, S., 2006, Helsinki: Ympäristöministeriö. 32 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Konfliktien hallinta tärkeä edellytys luonnonvarojen kestävälle käytölle

Colpaert, Heikkinen, Jokinen, Kumpula, Marttunen, Muje & Raitio , 2006, In : Metsätieteen aikakauskirja. 2006, 4, p. 544-545 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Metsien kestävän käytön filosofiset perusteet

Kyllönen, S. & Sajama, S., 2006, Uusi Metsäkirja . Jalonen, R. (ed.). Helsinki : Gaudeamus, p. 36-41 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterGeneral public

Ympäristöongelmat ja demokraattinen legimiteetti

Kyllönen, S., 2006, In : Oikeus. 35, 4, p. 595-610 16 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2005

Concluding remarks

Jalkanen, A., Hilden, M. & Kyllönen, S., 2005, In : Sustainable use of renewable natural resources : from principles to practices / editors: Anneli Jalkanen, Pekka Nygren. p. 301-312 12 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

The management of value conflicts in forestry

Kyllönen, S., 2005, European forests and beyond: an ethical discourse. E. A. E. . . A. . (ed.). Joensuu: University of Joensuu, p. 107-118 12 p. (Silva Carelica; vol. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Julkisen päätöksenteon haasteet kestävän kehityksen toteuttamisessa

Kyllönen, S., 2004, Metsien kestävä käyttö: periaatteita ja tavoitteita. Loukola, O. & Tervo, M. (eds.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, p. 43-57 15 p. (Julkaisuja; no. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Kansainvälisen ilmastopolitiikan tulevaisuus: arvioita vaihtoehdoista

Kyllönen, S., 2004, Helsinki: Ympäristöministeriö. 24 p.

Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

Kestävää kehitystä metsästä

Kyllönen, S. & Laakso, M., 2004, In : Wood Wisdom. 2004, 1, p. 6–7 2 p.

Research output: Contribution to journalArticleGeneral public

Ydinvoiman ilmastonmuutos

Kyllönen, S., 2004, Ydinvoima, valta ja vastarinta. Kojo, M. (ed.). Helsinki: Like, p. 51-85 36 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Ympäristöristiriidat ja niiden hallinta: puuntuotannon ja poronhoidon välinen konflikti Inarissa

Kyllönen, S., 2004, In : Alue ja ympäristö. 33, 2, p. 3–20 18 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

2003

Kansainvälinen ilmastopolitiikka etsii oikeudenmukaista ratkaisua

Kyllönen, S., 2003, Me olemme päättäneet: vuosituhatjulistuksen rauhan ja kehityksen tavoitteet. Koski, S. (ed.). Suomen YK-liitto, p. 114–137 23 p. (Suomen YK-liiton julkaisusarja; no. 44).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2002

Kommunikoiva kansanvalta: kiistojen ratkaiseminen neuvottelevan demokratian keinoin

Kyllönen, S., 2002, Arvot, ympäristö ja teknologia: yhteiskunnallisten toimien uudet oikeutukset. Loukola, O., Lybäck, K. & Tervo, M. (eds.). Helsinki: Yliopistopaino, p. 90-109 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2001

Environmental Challenges for Liberalism: The Case of Climate Change

Kyllönen, S., 2001, In : International Journal of Politics and Ethics. 1, 4, p. 364–377 14 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific

2000

Kriittisesti kohti tulevaa: Jürgen Habermas ja kriittisen tulevaisuuden tutkimuksen mahdollisuus

Kyllönen, S., 2000, In : Futura. 19, 4, p. 34–43 10 p.

Research output: Contribution to journalArticleScientific