20052018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2005 2018

Filter
Chapter
2018

Management as a profession: the historian's perspective

Fellman, S. M., 2018, Professionalizing leadership: debating education, certification and practice. Örtenblad, A. (ed.). Cham: Palgrave Macmillan, p. 69-86 18 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2012

Introduction

Rahikainen, M. & Fellman, S., 2012, Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence. Fellman, S. & Rahikainen, M. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 1-3 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

On Historical Writing and Evidence

Rahikainen, M. & Fellman, S., 2012, Historical Knowledge: In Quest of Theory, Method and Evidence. Fellman, S. & Rahikainen, M. (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, p. 5-44 39 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2011

Finland, Sverige eller USA? finska företagsledare i företagsledarutbildning på 1960- och 70-talet

Fellman, S., 2011, Aktörer och marknader i omvandling: studier i företagandets historia tillägnade Kersti Ullenhag. Fälting, L., Larsson, M., Petersson, T. & Ågren, K. (eds.). Uppsala: Uppsala universitet, p. 225-238 13 p. (Uppsala Studies in Economic History; vol. 91).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2009

Forskningen och disciplinerna

Fellman, S., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009. S. F. . A. F. . . (ed.). Helsingfors: Svenska handelshögskolan, p. 243-291 49 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Inledning

Fellman, S. & Forsen, A., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009 . Fellman, S. & Forsén, A. (eds.). Helsingfors: Svenska handelshögskolan, p. 11-13 3 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lars Wahlbäck: en föregångare inom finska företagsekonomin

Fellman, S., 2009, Hundra år av utbildning och forskning: Svenska handelshögskolan 1909-2009 . Fellman, S. & Forsén, A. (eds.). Helsingfors: Svenska handelshögskolan, p. 76-77 2 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2008

Conclusion

Fellman, S. & Sjögren, H., 2008, Creating Nordic capitalism: the development of a competitive periphery. E. B. S. F. M. J. I. H. S. A. L. T. (ed.). Houndsmill: Palgrave Macmillan, p. 558-579 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Elfving, Rudolf Bernhard: industriledare, lantdagsman, bergsråd

Fellman, S., 2008, Biografisk lexikon för Finland /redaktion: Henrik Knif [et al.]: 2 volymen: Ryska tiden. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Finska företagsledare möter svensk modernitet: modeller för arbetets organisering och ledning 1930-60

Fellman, S., 2008, Arbete pågår: i tankens mönster och kroppens miljöer. R. A. H. . A. . (ed.). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, p. 237-257 21 p. (Uppsala studies in economic history; vol. 86).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Growth and investment: Finnish capitalism, 1850-2005

Fellman, S., 2008, Creating Nordic capitalism: the development of a competitive periphery. E. B. S. F. M. J. I. H. S. A. L. T. (ed.). Houndsmill: Palgrave Macmillan, p. 139-217 79 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Introduction: corporatic governance structures through the centuries

Fellman, S., Kuusterä, A. & vaara, E., 2008, Historical perspectives on corporate governance: reflections on ownership, participation and different modes of organizing. S. F. A. K. E. V. S. F. A. K. E. V. . (ed.). Helsinki: Finnish Society of Sciences and Letters, p. 7-23 17 p. (Commentationes scientiarum socialium 0355-256X; vol. 72).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Aesthetics in modern management: the professonalisation of management and the creation of the modern, efficient firm in Finland, 1920s-1940s

Fellman, S., 2007, Industry and modernism: companies, architecture, and identity in the Nordic and Baltic countries during the high-industrial period. E. B. A. K. N. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 184-210 27 p. (Studia Fennica 1458-526X; vol. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

The high-industrial period in the Nordic and Baltic countries: the economic and social context

Fellman, S., 2007, Industry and modernism: companies, architecture, and identity in the Nordic and Baltic countries during the high-industrial period. E. B. A. K. N. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 41-65 25 p. (Studia Fennica 1458-526X; vol. 14).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2006

Förord

Aunesluoma, J. & Fellman, S., 2006, Från olika till jämlika : Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet (Svenskt i Finland - finskt i Sverige, 3). Villstrand, N. H. (ed.). Helsingfors : Stocholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, Vol. Svensk i Finland - finsk i Sverige 3 . p. 9 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; no. 682:3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Introduktion

Aunesluoma, J. & Fellman, S., 2006, Svensk i Finland - finsk i Sverige 3 : Från olika till jämlika : Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 11-33 23 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; no. 682:3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Utvidgad hemmamarknad eller språngbräda till Europa?

Fellman, S., 2006, Svenskt i Finland - finskt i Sverige. . . N. H. V. (ed.). Helsingfors ; Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland Atlantis, p. 283-324 42 p. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; vol. nr 682:3).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Juoksupojasta toimitusjohtajaksi? - suomalaisen työväestön uramahdollisuudet suuryrityksissä 1900-luvulla

Fellman, S., 2005, Työväestön rajat. M. H. . . (ed.). [Tampere]: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, p. 54-70 17 p. (Väki voimakas; vol. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review