Taru Meri
  • PL 56 (Viikinkaari 9)

    00014

    Finland

19992022

Research activity per year

Personal profile

Description of research and teaching

Tutkimukseni jakautuu kahteen eri pääprojektiin. Ensinnäkin tutkin sitä, miten bakteerit ja muut mikrobit väistävät komplementin eli tärkeän osan sisäsyntyistä immuniteettiamme. Olen perehtynyt molekyylitasolla mekanismeihin, miten eri patogeeniset mikrobit sitovat pintaansa komplementin säätelijää, tekijä H:ta. Etenkin mielenkiintoni kohteena ovat borrelia-bakteerit, ja olen erikoisesti perehtynyt yhden borrelian pinta-proteiinin, OspE:n merkitystä borrelian kyvylle aiheuttaa infektio.

 

Toisena projektinani perehdyn gram-negatiivisten bakteerien ulkokalvon proteiinien rakenteeseen, koostumukseen ja toimintaan.

Fields of Science

  • 3111 Biomedicine
  • 1182 Biochemistry, cell and molecular biology

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.