Photo of Ulla Liukkunen

Ulla Liukkunen

  • PL 4 (Yliopistonkatu 3)

    00014

    Finland

1991 …2021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Description of research and teaching

Professor of Labour Law and Private International Law at the University of Helsinki. Docent of the University of Helsinki. Director of the Center of Chinese Law and Chinese Legal Culture. Leader of two Finnish Academy funded research projects concerning international and comparative labour law (funding 1 060 000 euros). Finnish Academy Research Fellow in labour law. Senior Researcher of the Finnish Academy Centre of Excellence in 2008-2013.

Professor Liukkunen has conducted a large Finnish Work Environment Fund funded research project titled: 'Managing the Social Dimension of Globalization from the Point of View of Cross Border Restructuring and Services'.

Holder of several scientific positions of trust, including Membership of the Scientific Council, University of Helsinki, and memberships of international research projects in the field of international and EU labour law.

Member of the Finnish Committee for Confirming the General Applicability of Collective Agreements; Member of the Market Court; Vice Member of the Labour Court.

Member of the Finnish Council of Regulatory Impact Analysis.

Member of the European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies

Nominated as the General Rapporteur of International Academy of Comparative Law (IACL) XXth World Conference, Fukuoka 2018 with the theme 'The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes'.

Member of the Board of the European China Law Studies Association.

Member of the Advisory Committee of the Labour Law Research Network.

Multiple publications in the fields of labour law, transnational law and private international law, including six monographs (books), eight international co-edited books and peer-reviewed journal articles.

Työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori. Helsingin yliopiston dosentti. Valtakunnallisen Kiinan oikeuden ja kiinalaisen oikeuskulttuurin keskuksen johtaja. Kahden Suomen Akatemian rahoittaman kansainvälistä ja vertailevaa työoikeutta tutkivan tutkimusprojektin johtaja (rahoitus 1 060 000 e).

Toiminut Suomen Akatemian työoikeuden akatemiatutkijana ja vanhempana tutkijana Suomen Akatemian huippuyksikössä 2008-2013. Laaja Työsuojelurahaston rahoittama tutkimushanke Globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden hallinta rajat ylittävien yritysjärjestelyiden ja palvelukaupan kannalta. Useita tieteellisiä luottamustehtäviä, kuten Helsingin yliopiston tieteellisen neuvoston jäsenyys, ja jäsenyyksiä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa erityisesti kansainvälisen ja EU:n työoikeuden alalla. European China Law Studies Association (ECLS), hallituksen jäsen.

Markkinaoikeuden jäsen, työtuomioistuimen varajäsen, työehtosopimuksen yleissitovuuslautakunnan jäsen.

Lainsäädännön arviointineuvoston jäsen.

Labour Law Research network, Advisory Committee, jäsen.

European Centre of Expertise in the Field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies, jäsen.

IACL:n (International Academy of Comparative Law) nimeämä työoikeuden General Rapporteur järjestön Fukuokassa 2018 pidetyssä maailmankonferenssissa teemana "The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes".


Tieteellisiä julkaisuja työoikeudesta, transnationaalista oikeudesta ja kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Kuusi monografiaa ja kuusi toimitettua kansainvälistä yhteisteosta sekä lukuisia artikkeleita alan refereejulkaisuissa.

 

Fields of Science

  • 513 Law
  • Labour law
  • Private international law
  • Comparative law

International and National Collaboration

Publications and projects within past five years.
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.