Photo of Ulla-Maija Salo
  • PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)

    00014

    Finland

19952018
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 1995 2018

Filter
Chapter
2017

Ota kantaa, kritisoi, ehdota! Demokratia-workshopin toteuttaminen luokanopettajankoulutuksessa

Löfström, J., Salminen, J., Salo, U-M., Salmenkivi, E., Tammi, T., Rasa, T., Malama, M. & Simpson, A., 2017, Hyvän lähteillä: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus opetustyössä. Männistö, P., Rautiainen, M. & Vanhanen-Nuutinen, L. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, p. 133-137 5 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2015

Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet

Salo, U-M., 2015, Umpikujasta oivallukseen: Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Aaltonen, S. & Högbacka, R. (eds.). Tampere: Tampere University Press, p. 166-190 25 p. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; no. 165).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Open Access
2014

Children’s Letters and Letter Writing as Manifestations of Materiality

Salo, U-M., 24 Sep 2014, Approaching Letters and Letter Writing. Chen, S. & Kelley, A. (eds.). Oxford: Inter-Disciplinary Press, p. 3-14 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sanat, kirjeet, elämät

Salo, U-M., 2014, Altaalla: Juhani Ihanuksen juhlakirja . Ihanus, J. & Talvitie, V. (eds.). [Helsinki]; Norderstedt, Saksa: BoD: ntamo, p. 235-249 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Dear Mrs President - children’s letters to the President of Finland as documents of life.

Salo, U-M., 1 May 2013, Documents of Life Revisited: Narrative and Biographical Methodology for a 21st Century Critical Humanism. Stanley, L. (ed.). Farnham: Ashgate, p. 133-147 15 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2009

Tarina soittorasiasta ja muita koettelemuksia

Salo, U-M., 2009, Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat: juhlakirja : Raimo Rajala 60 vuotta. Kurtakko, K., Leinonen, J. & Pehkonen, M. (eds.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, p. 124-132 9 p. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja; no. 19).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2008

Keskustelu, kertomukset ja performatiivisuus

Salo, U-M., 2008, Narratiivikirja: menetelmiä ja esimerkkejä. Kaasila, R., Rajala, R. & Nurmi, K. E. (eds.). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, p. 68-104 37 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2007

Etnografinen kirjoittaminen

Salo, U-M., 2007, Etnografia metodologiana: lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Lappalainen, S., Hynninen, P., Kankkunen, T., Lahelma, E. & Tolonen, T. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 227-246 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Vapaa-Jää, Esteri (1925- ): käsityönopettajan koulutuslinjan johtaja, Helsingin Käsityönopettajaopiston rehtori

Salo, U-M., 2007, Suomen kansallisbiografia 10: Trana-Österman. Klinge, M. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, p. 1-2 s 2 p. (Studia biographica; no. 3:10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

2006

Gli insegnanti con cui viviamo

Salo, U-M., 2006, Dare voce al cambiamento: la ricerca interroga la vita adulta. Milano: Unicopli, p. 229-241 13 p. (Laboratori della memoria; no. 18).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sarje Irma (1917-2001): kotitalousopettaja, keittokirjailija

Salo, U-M., 2006, Suomen kansallisbiografia 8: von Qvanten - Sillanpää. Klinge, M. (ed.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, (Studia biographica; no. 3:8).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Tyhjästä sisään ja viereisestä ulos: merkitykselliset mutta vaikeasti selitettävät taidot

Salo, U-M., 2006, Tekstejä ja kangastuksia: puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Kaukinen, L. & Collanus, M. (eds.). [Hamina]: Akatiimi, p. 119-127 9 p. (Artefakta; no. 17).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2005

Opettaja, nöyryytys ja punainen

Salo, U-M., 2005, Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: erontekoja ja yhdessä tekemistä. Mietola, R., Lahelma, E., Lappalainen, S. & Palmu, T. (eds.). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, p. 257-270 14 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; no. 22).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2004

Untamed U's and the lot

Salo, U-M., 2004, Writing and research - personal views. Saarnivaara, M., Vainikkala, E. & van Delft, M. (eds.). Jyväskylä: University of Jyväskylä, p. 20-27 8 p. (Publications of the Research Centre for Contemporary Culture; no. 80).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2003

Becoming a pupil

Salo, U-M., 2003, Democratic education: ethnographic challenges. Beach, D., Gordon, T. & Lahelma, E. (eds.). London: Tufnell Press, p. 105-116 12 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

1995

Muutama lanka tutkaimistani

Salo, U-M., 1995, Tätä tutkimme: Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimushankkeita. Eskola, J. (ed.). Rovaniemi: Lapin yliopisto, p. 129-133 5 p. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja; no. 12).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific