If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Publications 2003 2018

Filter
Chapter
2018

Stratification through a binary degree structure in Finnish higher education

Isopahkala-Bouret, U., 2018, Universities and the Production of Elites: Discources. Policies, and Strategies of Excellence and Stratification in Higher Education. Bloch, R., Mitterle, A., Paradeise, C. & Peter, T. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, p. 83-101 19 p. (Palgrave Studies in Global Higher Education).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2015

Ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon ja maisterin tutkinnon suorittaneet työmarkkinoilla - tutkintojen statuserot, työkokemus ja työtehtävien eriytyminen kilpailuasetelman määrittäjinä

Ojala, K. & Isopahkala-Bouret, U., 2015, Eriarvoistuva korkeakoulutus?: artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.20.8.2014. Aittola, H. & Ursin, J. (eds.). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, p. 89-110 22 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2014

A master’s degree in one’s fifties: A way to stay active beyond the retirement age

Isopahkala-Bouret, U., 2014, Health and Cognition in Old Age: From Biomedical and Life Course Factors to Policy and Practice. Leist, A. K., Kulmala, J. & Nyqvist, F. (eds.). Cham: Springer International Publishing AG, p. 247-258 12 p. (International Perspectives on Aging; vol. Vol. 10).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lukijalle

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U., 2014, Marginaalin voima! : Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, p. 5-7 3 p. (Aikuiskasvatuksen ... vuosikirja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientific

Marginaali säätelevänä ja tuottavana voimana

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U., 2014, Marginaalin voima!: Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, p. 23-37 15 p. (Aikuiskasvatuksen ... vuosikirja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

On aika puhua marginaalista

Isopahkala-Bouret, U. & Brunila, K., 2014, Marginaalin voima!: Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, p. 11-19 9 p. (Aikuiskasvatuksen ... vuosikirja; no. 51).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2013

Hyvä suoritus! Osaamislähtöisten arviointikäytäntöjen soveltaminen ja seuraukset

Isopahkala-Bouret, U., 2013, Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (eds.). Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, p. 47-62 16 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2011

Taloustalkoohenkisestä toistosta toisin tekemiseen?

Brunila, K. & Isopahkala-Bouret, U., 2011, Valta ja toimijuus aikuiskasvatuksessa: Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Eteläpelto, A., Heiskanen, T. & Collin, K. (eds.). Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, p. 313-337 25 p. (Aikuiskasvatuksen ... Vuosikirja; no. 49).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

2010

Kohti monimuotoista osaamisen käsitettä

Isopahkala-Bouret, U., 2010, Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla. Rantanen, T. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, p. 27-36 10 p. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Kohti työmarkkinakansalaisuutta hoiva-alan ammatillisessa koulutuksessa

Lappalainen, S., Isopahkala-Bouret, U. & Lahelma, E., 2010, Yrittäjyyskasvatus hallintana. Komulainen, K., Keskitalo-Foley, S., Korhonen, M. & Lappalainen, S. (eds.). Tampere: Vastapaino, p. 187-206 20 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Lopuksi

Isopahkala-Bouret, U. & Rantanen, T., 2010, Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla . Rantanen, T. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, p. 151-153 4 p. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen tutkimuskohteena

Isopahkala-Bouret, U. & Rantanen, T., 2010, Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla. Rantanen, T. & Isopahkala-Bouret, U. (eds.). Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, p. 7-13 7 p. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review

Ylempi AMK-tutkinto ja sen tuottama osaaminen työnantajien näkökulmasta

Isopahkala-Bouret, U., Rantanen, T., Järveläinen, E. & Raij, K., 2010, Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla. Isopahkala-Bouret, U. & Rantanen, T. (eds.). Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, p. 63-84 22 p. (Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A; no. 71).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterScientificpeer-review