2006 Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

  • Slotte, Anna (Recipient)

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Pris för doktorsavhandling: Slotte-Lüttge, A. (2005). Ja vet int va de heter på svenska: Interaktion mellan tvåspråkiga elever och deras lärare i en enspråkig klassrumsdiskurs. Åbo Akademis förlag.
    Granting OrganisationsSvenska Litteratursällskapet i Finland