Apuraha KehoSoi-hankkeelle 2500 €: Lapsen Aika -säätiöltä

  • Kaarina Marjanen (Recipient)

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Lapsen Aika-säätiö myönsi tämän apurahan PostDoc -tutkimushankkeen pilottia varten. En kuitenkaan vastaanottanut apurahaa, sillä siirryin Lasten Ikihyvä hankkeeseen tutkijatohtoriksi.
    OrganisationsLasten Aika -säätiö