Arkkiatri Risto Pelkosen palkinto

  • Kalso, Eija (Recipient)

Prize: Prizes and awards