Eino Kaila -palkinto

    Prize: Prizes and awards