Fouding member of Teachers' Academy, University of Helsinki (Opettaja Akatemian perustajajäsen)

Prize: Prizes and awards

Description

The first round of applications in the history of the University of Helsinki Teachers' Academy closed on Wednesday, 17 October. A total of 133 applications were submitted, and the 30 founding members have been selected. See more:
http://www.helsinki.fi/opettajienakatemia/eng/index.html

Opettajien akatemian 30 perustajajäsentä on valittu. He ovat aktiivisia, motivoituneita ja läsnäolevia opettajia ja ohjaajia sekä oman alansa asiantuntijoita. Heidän toiminnastaan kuvastuu aito välittäminen opiskelijoista ja opiskelijoiden oppimisesta. Perustajajäsenten valinta oli haasteellista, sillä laaja hakijajoukko (yht 132 hakemusta) oli kokonaisuudessaan huomattavan ansioitunutta. Perustelu valinnalle (henkilökohtainen arviointi; löytyy lausunnon lopusta): http://www.helsinki.fi/opettajienakatemia/HOA_rehtorin_paatos20-2013.pdf
Granting OrganisationsUniversity of Helsinki