Gunnar Mickwitz-pris

  • Lagerquist, J. (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Pris för en förtjänstfull pro gradu avhandling vid den svenska lärostolen vid Helsingfors universitet
Granting OrganisationsHistoriska föreningen