Gunnar Mickwitz pris 2016

Prize: Prizes and awards

Description

Historiska föreningen 10.1.2017: "Filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) belönas med det 25:te Gunnar Mickwitz priset för pro gradu-avhandlingen 'Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland'. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson den 10 januari 2017. Evelina Wilson tar med sin avhandling fasta på sjukdom och död ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med hjälp av brev och privata dagböcker undersöker hon kvinnliga ståndspersoners förhållande till sjukdom och död i Finland under början av 1800-talet. Med sin avhandling argumenterar hon mot bilden av den sysslolösa högreståndskvinnan vars sjukroll har uppfattats som en del av 1800-talets kvinnoideal."
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsHistoriska föreningen i Finland