Description

Kielijelppi–Språkhjälpen fick ett hedersomnämnande i undervisningsteknologitävlingen vid Helsingfors universitet år 2009. Jag hade ansvar för den svenskspråkiga Språkhjälpen.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsUniversity of Helsinki, Finland