Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Vuoden opettajan palkinto vuonna 2005: Tiedekuntaneuvoston kokous 7.12.2005. Pykälä 2.

  • Multanen, Pertti (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Palkinto myönnetty seuraavilla päätökseen kirjatuilla perusteilla: 1. Hyödyntää taitavasti ja innostavasti oman alansa asiantuntemusta opetuksessaan sekä yliopiston ulkopuolella, 2. Opetus on opiskelijakeskeistä, huolellisesti valmisteltua, selkeää ja opetusta tukevaan taustamateriaaliin perustuvaa, 3. Pitkäjänteinen työ opiskelijoiden hyväksi.
Granting OrganisationsHelsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta