Helsinki-palkinto: Helsingin kaupungin opinnäytepalkinto

  • Norppa, Miika (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

"Helsingin kaupunki tekee tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa monin eri tavoin. Yksi yhteistyön muoto on Helsinki-aiheisista pro gradu -tutkielmista ja vastaavista opinnäytetöistä myönnettävät tunnustuspalkinnot, joita on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Palkinto voidaan myöntää opinnäytetyön tekijälle, jonka tutkielman aiheena on Helsinki, helsinkiläiset tai kaupungin oma palvelutoiminta, kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Palkinnot ovat olleet suuruudeltaan 500 - 800 euroa, ja niitä on saanut vuosittain 4-8 opiskelijaa. Ehdotuksia palkittaviksi töiksi pyydämme syksyisin yliopistoilta ja korkeakouluilta."

http://www.hel.fi/hki/tieke/fi/Kaupunkitutkimus/Opinn_ytepalkinnot