Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I

Prize: Prizes and awards

Description

Pris för min doktorsavhandling
OrganisationsSvenska Litteratursällskapet i Finland