Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I, Svenska litteratursällskapet

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionNational
OrganisationsSvenska litteratursällskapet i Finland