Juridiska Föreningen i Finland r.f:s litteraturpris för verket "Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten"

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsJuridiska Föreningen i Finland r.f.