Juridiska fakultetens motivationstillägg 2012: Dekanus Kimmo Nuotios beslut

Prize: Prizes and awards

Description

"Professori Johan Bärlund on ollut keskeisiä hahmoja pedagogisen koulutuksen kehittämisessä tiedekunnassa ja hänen työllään on ollut merkitystä myös koko yliopiston tasolla. Hän on osallistunut kaksikielisyyden kehittämiseen ns. MAK-toimikunnassa. Ruotsinkielisessä toiminnassa hän kuuluu johtaviin asiantuntijoihin koko yliopistolla. Bärlundilla on mittava pedagoginen koulutus, jota hän on soveltanut onnistuneesti käytäntöön. Hänen kurssinsa kiinteistönkaupasta on laajasti opiskelijoiden suosiossa. Bärlund on ollut uudistajana radikaali, suunnan osoittaja, mutta samalla hän on tuonut rakentavan panoksen tutkinnon uudistushankkeeseen."