Justus ry’s badge of merit (ansiomerkki) (Studentföreningen vid Helsingfors universitets juridiska enhet i Vasa

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionRegional