Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan gradupalkinto

Prize: Prizes and awards

Description

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan palkinto ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta.
OrganisationsKäyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto