Kestävän kehityksen tunnustuspalkinto

  • Aksela, Maija (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Suurin palkinto myönnettiin Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön www-opetusprojektille. Palkintolautakunta koostui Suomen kestävän kehityksen toimikunnan, Suomen luonnonsuojeluliiton, Helsingin kauppakorkeakoulun, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton sekä Keskon edustajista.

Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikkö (10 000 euroa) Helsingin yliopiston kemian opettajankoulutusyksikössä on keväällä 2003 tuotettu www-opetuspaketteja Kemia yhteiskunnassa -kurssin aikana. Projekti on ensimmäinen kurssi, jossa on yhdistetty kestävän kehityksen opetus aineenopettajien koulutukseen Suomessa. Opetuspaketteja on tuotettu kahdeksan: Elinympäristömme kaasut, Energiantuotannon ympäristökemiaa, Liimat - tartu kiinni, Maidon kemiaa, Meriveden kemiaa, Muovin kemiaa, Vedenpuhdistuksen kemiaa, Ympäristökemiaa. Vuonna 2002 kurssilla tuotettiin 10 opetuspakettia, joista valtaosa tukee myös kestävää kehitystä, vaikka se ei tuolloin vielä ollut opetuksen pääteemana. Opiskelijat ovat tehneet paketit tiimityönä elinkeinoelämän järjestöjen, yritysten sekä kemian laitoksen viestintäkeskuksen eChemicumin kanssa. Opetuspakettien tavoitteena on aktiivinen oppilas, joka osallistuu monipuolisesti tiedon hankintaan, käsittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä ymmärtää kestävän kehityksen periaatteet. Kemia integroidaan paketeissa myös muihin oppiaineisiin kuten biologiaan, fysiikkaan, kotitalouteen, matematiikkaan, historiaan, yhteiskuntaoppiin ja opinto-ohjaukseen. Opetuspaketit ovat vapaasti kaikkien saatavilla yksikön www-sivuilla. Maidon kemiaa -paketti on tehty myös ruotsiksi. Toukokuussa 2003 opetuspaketteihin kävi www-sivuilla tutustumassa noin tuhat kävijää. Meriveden kemiaa -paketti valittiin ”toukokuun linkiksi” Suomen Akatemian Tiede03-sivuille. Lisätietoja: projektin vetäjä, yliopistonlehtori Maija Aksela, puh. 050 514 1450 www.helsinki.fi/ml/kemia/opettajakoulutus/opetuspaketit/
Granting OrganisationsKesko