Kunniajäsen - Hedersmedlem - Honorary Member

  • Hartama-Heinonen, Ritva (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Granting OrganisationsSuomen Semiotiikan Seura - Semiotiska sällskapet i Finland - The Semiotic Society of Finland