Lääketieteen kandidaattiseuran Vuoden luennoitsija 2008

Prize: Prizes and awards