Litteraturpris: Juridiska Föreningen i Finland rf.

Prize: Prizes and awards

Description

För boken Reklamation i konsumentavtal

Pristagare