Litteraturvetenskapliga nämndens pro gradu-pris 2004

Prize: Prizes and awards

Description

Litteraturvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet i Finland pro gradu-pris för avhandlingen En allvarsam olägenhet till följd af språket. Kodväxling och språklig rollfördelning i Jac. Ahrenbergs Familjen på Haapakoski.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsLitteraturvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet