Medica Price for research in medicine

  • Konttinen, Yrjö (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Granting OrganisationsFinska Läkaresällskapet