Naisen teko -kunniamaininta

Prize: Prizes and awards

Description

Zonta International, Piiri 20, Suomi ja Viro, jakaa Naisen Teko -kunniamainintaa suomalaiselle naiselle, joka omassa työssään omalla ammattitaidollaan on edistänyt naisen asemaa. Kunniamaininnan ovat saaneet mm. prof. Helena Ranta, dos. Teija Tiilikainen, teatterijohtaja Ritva Siikala. Vuonna 2008 järjestön Status of Women and Service-toimikunnan esityksestä kunniamaininnan saa zontien Keltaisen Ruusun seminaarin yhteydessä:

Fil.tri
Maija Aksela

ansioistaan luonnontieteellisten aineiden opetuksen kehittäjänä ja erityisesti tyttöjen houkuttelemiseksi näille aloille rakentamaan Suomen tulevaisuutta. Maija Aksela on vaikuttanut merkittävällä tavalla luonnontieteiden opetuksen kehittämiseen toiminnallaan Helsingin Yliopiston LUMA-keskuksen kehittämisessä sekä sen aktiivisesa toiminnassa luonnontieteellisten aineiden opettajien tukena. Tri Aksela on innovoivalla ja innostuneella tavalla solminut LUMA-keskuksen yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan ja kaatanut esteitä alan opetuksen tieltä. Hän on kannustanut nuoria naisia luonnontieteellisiin jatko-opintoihin ja tutkinut yhdessä heidän kanssaan niitä vaikeuksia, joita heillä ja naisilla yleensä on päästä eteenpäin akateemisella uralla. Fil.tri Maija Akselan toiminta on linjassa Zonta Internationalin maailmanjärjestön vuoden 2008 tavoitteiden kanssa, joissa korostetaan tyttöjen hakeutumista luonnontieteellisiin ammatteihin.

Zonta International on kansainvälinen naisten palvelujärjestö, joka edistää toiminnallaan naisten asemaa kaikkialla maailmassa.
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsZonta International, Piiri 20, Suomi ja Viro