Nils Ludvig Rasmusson stipendium för yngre forskare inom numismatiken

Prize: Prizes and awards

Description

”För sitt arbete med pro gradu-avhandlingen – En numismatisk-arkeologisk studie om kyrkfynd i Finland och för det intresse hon visar för numismatiken”.
Granting OrganisationsSvenska Numismatiska Föreningen