Oulun käräjäoikeuden luovuttama pöytästandaari

Prize: Prizes and awards

Description

Tunnustus tuomioistuinsovittelun eteen tehdystä työstä
Degree of recognitionLocal