Pro Meritis Award, European Dermatology Forum, 2014

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionInternational
OrganisationsEuropean Dermatology Forum