Degree of recognitionRegional
Granting OrganisationsPsykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi ry