Stagnation eller självövervinning?: En tematisk analys av R.R. EKlunds Jordaltaret

  • Welander, Martin (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Litteraturvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet pris för bästa Pro Gradu-avhandling läsåret 2006-2007