Stagnation eller självövervinning?: En tematisk analys av R.R. EKlunds Jordaltaret

  • Welander, M. (Recipient)

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Litteraturvetenskapliga nämndens vid Svenska litteratursällskapet pris för bästa Pro Gradu-avhandling läsåret 2006-2007