Syöpäjärjestöt/Syöväntorjuntatyön hopeinen ansiomitalli

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsFinnish Cancer Society