Taideteollisen korkeakoulun kunniatohtori

Prize: Prizes and awards

Granting OrganisationsTaideteollinen korkeakoulu