The FIPLV International Award 2005

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Ammatillinen kunniamaininta luovutettiin FIPLV -kongressissa Göteborgissa
    Degree of recognitionInternational