Tiedekunnan kannustuspalkinto

Prize: Prizes and awards

Description

Tiedekunnan kannustuspalkinto aineopintojen kehittämiseksi tehdystä työstä.