Description

Professori Ernst Nevanlinnan ja filosofian maisteri Ines Nevanlinnan testamenttaama asunto tieteellisten ansioiden perusteella viisivuotiskaudeksi
Degree of recognitionLocal
Granting OrganisationsFaculty of Arts, Finland