University of Helsinki award for outstanding doctoral thesis (Helsingin Yliopiston väitöskirjapalkinto)

  • Mähönen, Ari Pekka (Recipient)

Prize: Prizes and awards